Wachtwoorden zijn momenteel nog de meest gebruikte mogelijkheid voor het inloggen. Een groot deel van de online accounts bevat vooralsnog een wachtwoord. Maar we zien langzaam een verschuiving van een wachtwoord methode naar een Password-less methode. In dit artikel nemen…